Zanim trafią do apteki – jak przebiega proces badań klinicznych

2 października 2023

Badania kliniczne stanowią kluczowy etap w rozwoju nowych leków i terapii medycznych. To w trakcie tych badań eksperci testują skuteczność i bezpieczeństwo nowych substancji lub procedur, zanim trafią do aptek i mogą być przepisywane pacjentom. Proces ten jest nie tylko skomplikowany, ale również niezwykle istotny dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Warto zrozumieć, jakie etapy przechodzi lek zanim zostanie dostępny na rynku.

Faza I: Badania na zdrowych ochotnikach

Pierwszy etap badań klinicznych to faza I. W tym przypadku substancja lub procedura jest testowana na zdrowych ochotnikach. Głównym celem jest określenie bezpieczeństwa danego leku lub terapii oraz ustalenie, jak substancja jest przetwarzana przez organizm. Faza ta może trwać kilka miesięcy i jest prowadzona z udziałem niewielkiej grupy ochotników.

Faza II: Badania na pacjentach

Jeśli faza I wykaże, że nowa substancja jest stosunkowo bezpieczna, przechodzi się do fazy II, gdzie badana grupa zostaje rozszerzona o pacjentów cierpiących na konkretną chorobę lub schorzenie. Celem tej fazy jest określenie skuteczności leku oraz ustalenie odpowiedniego dawkowania. Faza II może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od skomplikowania badanego leku.

Faza III: Badania kontrolowane i randomizowane

Faza III to najdłuższy etap badań klinicznych. Tutaj prowadzi się kontrolowane i randomizowane badania kliniczne, które mają na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku na dużej grupie pacjentów. Badania te są często przeprowadzane w kilku ośrodkach na całym świecie i mogą trwać od kilku do kilkunastu lat. W tym okresie zbierane są dokładne dane dotyczące efektów ubocznych oraz skuteczności leku.

Proces rejestracji i zatwierdzenia

Po zakończeniu badań klinicznych wszystkie zebrane dane są analizowane i przedstawiane organom regulacyjnym, takim jak Agencja Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych lub Europejska Agencja Leków (EMA) w Europie. Te instytucje dokładnie oceniają wyniki badań oraz dokumentację dotyczącą leku przed jego zatwierdzeniem do stosowania. To proces rygorystyczny i czasochłonny, który ma na celu zapewnienie, że nowe terapie są skuteczne i bezpieczne.

Faza IV: Monitorowanie po wprowadzeniu na rynek

Nawet po wprowadzeniu leku na rynek proces badawczy nie kończy się. W fazie IV kontynuowane jest monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa leku na dużą skalę. Eksperci zbierają dane od pacjentów korzystających z nowego leku i na bieżąco analizują ewentualne skutki uboczne lub problemy związane z jego stosowaniem. Jeśli pojawią się jakiekolwiek obawy, organy regulacyjne mogą zareagować, wprowadzając odpowiednie ograniczenia lub wycofując lek z rynku.

Co jeszcze warto wiedzieć nt badań klinicznych?

Oprócz opisanych już faz badań klinicznych, istnieją także specjalne badania przeznaczone dla grup pacjentów, którzy nie znaleźli pomocy w istniejących terapiach. Są to tzw. badania kliniczne fazy I/II/IIIb, które skupiają się na identyfikacji nowych opcji terapeutycznych dla pacjentów z trudno leczonymi lub rzadkimi chorobami. W tym przypadku, proces badań klinicznych może być bardziej elastyczny i dostosowany do unikalnych potrzeb pacjentów. Ponadto, proces badań klinicznych nie jest jedynie domeną przemysłu farmaceutycznego. Coraz częściej angażują się w nie także uczelnie, instytucje naukowe oraz organizacje non-profit. To świadczy o tym, że rozwijanie nowych terapii nie zależy wyłącznie od zysków, ale również od troski o zdrowie i dobro pacjentów. Warto również zaznaczyć, że badania kliniczne są regulowane przez rygorystyczne standardy etyczne i prawnego nadzoru. Każdy badacz lub firma farmaceutyczna angażująca się w badania musi przestrzegać ścisłych przepisów dotyczących ochrony praw pacjentów oraz odpowiednich procedur i protokołów badawczych. Nie można również zapominać o roli ochotników i pacjentów, którzy decydują się uczestniczyć w badaniach klinicznych. Ich zaangażowanie jest niezwykle cenne dla postępu medycyny, ponieważ to dzięki nim możliwe jest zbieranie niezbędnych danych i prowadzenie badań. Wielu z nich podejmuje tę decyzję w nadziei na poprawę własnego stanu zdrowia oraz dla dobra przyszłych pokoleń.

Posted in Bez kategorii