DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Badania kliniczne stanowią o rozwoju współczesnej medycyny.
Pozwalają na postęp w farmakoterapii, dający szanse na coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie chorób, które do niedawna były nieuleczalne lub ich leczenie nie było wystarczająco skuteczne.

Obecnie zaawansowany rozwój technologiczny oraz standaryzowane procedury badań stanowią szansę leczenia dla osób, dla których dotychczasowe, dostępne leczenie jest nieefektywne lub niewystarczające.

O BADANIACH

Badania kliniczne są prowadzone w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla pacjentów biorących w nich udział
Osiąga się to poprzez rygorystyczne przestrzeganie procedur zgodnych z ogólnie obowiązującymi wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK).*

*Dobra Praktyka Kliniczna – DPK ( ang. Good Clinical Practice – GCP) zawiera międzynarodowe standardy naukowe i etyczne w zakresie planowania, dokumentowania, prowadzenia oraz publikowania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi.

Wytyczne te zostały opracowane przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH) w celu zapewnienia jednolitych standardów prowadzenia badań klinicznych w skali międzynarodowej, gwarantujących wiarygodność i dokładność uzyskanych wyników, odpowiednią ich interpretację oraz respektowanie sposobów ich raportowania zgodnie z prawami pacjentów uczestniczących w badaniach.

Więcej informacji na temat Dobrej Praktyce Klinicznej znajdziecie państwo TUTAJ.ALZHEIMER – badanie dla pacjentów do 65 roku życia z objawami demencji, zapominania z pobudzeniem psychoruchowych i agresją.


DEPRESJA – badanie dla pacjentów i z diagnozą depresji u których obecne leczenie nie przynosi spodziewanych rezultatów.


PADACZKA – badanie dla pacjentów z rozpoznaniem padaczki u których mimo leczenia nadal pojawiają się napady padaczkowe.


RAK PROSTATY – badanie kliniczne skierowane dla pacjentów z nowo rozpoznanym rakiem prostaty bez rozpoczętego leczenia radioterapią bądź chemioterapią z przerzutami do kości lub narządów oraz dla pacjentów z ponownym rzutem choroby.


ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY DLA DZIECI – badanie kliniczne skierowane dla dzieci w wieku 2-5 lat z rozpoznaniem atopowego zapalenia skóry.


ALERGICZNY NIEŻYT NOSA – badanie kliniczne skierowane dla pacjentów 12-18 lat u których występuje alergia wziewna i sezonowy nieżyt nosa.


WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO – badanie kliniczne dla pacjentów z rozpoznaniem WZJG u których występuje zaostrzenie choroby w postaci biegunek i/lub krwawych stolców.


OTYŁOŚĆ – badanie dla pacjentów z BMI powyżej 27 kg/m2 nieleczonych z powodu nadwagi lub otyłości lub z brakiem skuteczności poprzedniego leczenia.


HIPERTRÓJGLICERYDEMIA – ZABURZENIA LIPIDOWE – badanie kliniczne dla chorych u których występuje wysoki poziom trójglicerydów mimo stosowania leczenia.


ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY DLA DZIECI I DOROSŁYCH – badanie kliniczne skierowane dla pacjentów z rozpoznanym atopowym zapaleniem skóry u których obecnie stosowane leczenie nie przyniosło spodziewanych rezultatów.


MIAŻDZYCOWA CHOROBA NACZYŃ WIEŃCOWYCH – badanie kliniczne dla pacjentów z miażdżycą i/lub hipercholesterolemią leczonych statynami u których nie osiągnięto odpowiednich wartości lipidów.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU KLINICZNYM?
  • Należy wypełnić Formularz dla Pacjentów i przesłać go drogą internetową do odpowiedniego Ośrodka badawczego albo zadzwonić pod właściwy numer telefonu (dotyczy miasta)
  • Formularz zawiera wszystkie dane, które są niezbędne do oceny kwalifikacji do badania klinicznego
  • Można również zgłosić się bezpośrednio do naszych ośrodków badawczych
  • Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych pokrywa Sponsor badania klinicznego
  • Każdy kto zdecyduje się na wzięcie udziału w badaniu klinicznym ma możliwość w każdym momencie jego trwania zrezygnować z dalszego udziału. Nie ponosi za to żadnych konsekwencji finansowych.
Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu klinicznym wypełnij FORMULARZ DLA PACJENTÓW, odezwiemy się do Ciebie i przeprowadzimy przez odpowiednie procedury.