Badania kliniczne krok po kroku

26 lutego 2024

Badania kliniczne stanowią niezwykle istotny etap w procesie opracowywania nowych leków i terapii medycznych. Przeprowadzane w kontrolowany sposób testy są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności nowych substancji, a każdy etap badań ma swoje znaczenie i określone cele, które pozwalają producentowi wypracować optymalny skład nowych leków i upewnić się co do ich oddziaływania na pacjentów.

Faza 0 – testy laboratoryjne

Początkowym etapem badań klinicznych są testy laboratoryjne. Często przeprowadza się je na zwierzętach w celu oceny bezpieczeństwa nowych substancji oraz ich wpływu na organizm. Badania te umożliwiają również identyfikację potencjalnych działań niepożądanych oraz toksyczności substancji, co pozwala na dalsze dostosowanie badań i ocenę ryzyka dla ludzi.

Badanie na osobach zdrowych

Kolejnym etapem jest badanie substancji na zdrowych ochotnikach, które ma na celu ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej oraz maksymalnej dawki tolerowanej nowego leku. Na tym etapie badania koncentrują się również na ocenie ewentualnych interakcji preparatu z żywnością oraz innymi lekami, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka działań niepożądanych w późniejszych fazach badań.

Badanie na chorych

Następnie przeprowadzane są badania na pacjentach chorych na konkretną chorobę, dla której opracowywany jest nowy lek. Na tym etapie ocenia się skuteczność leku oraz jego wpływ na przebieg choroby. Badania obejmują także monitorowanie ewentualnych efektów ubocznych oraz ocenę interakcji z innymi lekami, które pacjenci mogą przyjmować równolegle.

Badania na dużej skali

Jeśli do tego momentu substancja przechodzi testy pomyślnie, przeprowadza się badania na większej grupie chorych osób. Jest to istotny etap, który umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności nowego leku oraz identyfikację ewentualnych przeciwwskazań. Badania na większej próbie są bardziej reprezentatywne dla różnych grup pacjentów, co pozwala na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników np. ze względu na wiek czy stopień zaawansowania choroby.

Monitorowanie długoterminowe

Badania kliniczne nie kończą się nawet po wprowadzeniu substancji na rynek. Badacze kontynuują zbieranie danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa leku w perspektywie długoterminowej, co pozwala na śledzenie jego wpływu na zdrowie pacjentów w warunkach codziennego stosowania oraz wykrycie ewentualnych efektów ubocznych pojawiających się dopiero po pewnym czasie.

W Clinical BS oferujemy uczestnikom darmowy udział w badaniach klinicznych. Prowadzimy testy na lekach i terapiach dotyczących chorób takich jak rak prostaty, miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych, otyłość, depresja i wiele innych. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo badań i stałą opiekę specjalistów na każdym etapie badania.

Posted in Bez kategorii