Badania kliniczne – jak należy się przygotować?

24 stycznia 2024

Pojęcie badań klinicznych
Badania kliniczne to naukowy proces, w którym nowe leki, procedury medyczne lub terapie są testowane na ludziach, aby ocenić ich skuteczność, bezpieczeństwo i skutki uboczne. Główne cele badań klinicznych to:

 1. Ocena skuteczności: Badania kliniczne pozwalają określić, czy nowa terapia jest skuteczniejsza niż istniejące metody leczenia.
 2. Ocena bezpieczeństwa: Monitoruje się skutki uboczne i ryzyko związane z nowym lekiem lub procedurą medyczną.
 3. Zbieranie danych: Badania kliniczne dostarczają danych, które pomagają lekarzom
  i naukowcom lepiej zrozumieć daną chorobę lub stan pacjenta.
 4. Zatwierdzenie przez agencje regulacyjne: Pozytywne wyniki badań klinicznych mogą prowadzić do zatwierdzenia nowego leku lub terapii przez agencje regulacyjne.

Dlaczego przygotowanie jest ważne?
Przygotowanie do udziału w badaniach klinicznych jest kluczowe z kilku powodów:

 1. Bezpieczeństwo pacjenta: Organizatorzy badań klinicznych dbają o bezpieczeństwo uczestników, ale pacjenci także muszą być świadomi ryzyka i korzyści z udziału
  w badaniach.
 2. Zrozumienie procesu: Pacjenci, którzy dobrze rozumieją, czego się spodziewać
  w trakcie badania klinicznego, mogą być bardziej zaangażowani i skłonni do przestrzegania zaleceń.
 3. Zwiększenie szans na skuteczność badania: Współpraca pacjentów jest kluczowa dla powodzenia badań klinicznych. Przygotowani uczestnicy mogą lepiej dostosować się do protokołu badania.

Jak się przygotować?

Oto kroki, które pacjenci powinni podjąć, aby właściwie się przygotować do udziału
w badaniach klinicznych:

 1. Konsultacja z lekarzem: Przed podjęciem decyzji o udziale w badaniach klinicznych, należy skonsultować się z własnym lekarzem. Lekarz może ocenić, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacyjne do badania i czy nie ma przeciwwskazań.
 2. Zrozumienie celów badania: Pacjent powinien dokładnie dowiedzieć się, jakie są cele badania, jakie procedury będą przeprowadzane i jakie mogą być skutki uboczne.
 3. Podpisanie zgody informowanej: Każdy uczestnik badań klinicznych musi podpisać formularz zgody informowanej. To dokument, który wyraźnie opisuje cele, procedury i ryzyko związane z badaniem.
 4. Zapytania i wątpliwości: Pacjent powinien mieć świadomość, że może zadawać pytania i wyrażać wątpliwości dotyczące badania. Organizatorzy badań są zobowiązani do udzielania jasnych odpowiedzi.
 5. Przygotowanie emocjonalne: Badania kliniczne mogą być stresujące. Ważne jest, aby pacjent odpowiednio się przygotował emocjonalnie i miał wsparcie rodziny lub przyjaciół.
 6. Zachowanie dokładnych zapisów: W trakcie badania, pacjent powinien dbać o zachowanie dokładnych zapisów dotyczących przyjmowanych leków, objawów  innych istotnych informacji.
 7. Regularne wizyty kontrolne: Pacjent musi przestrzegać ustalonych terminów wizyt kontrolnych i protokołu badania.
 8. Komunikacja z zespołem badawczym: Pacjent powinien regularnie informować zespół badawczy o wszelkich zmianach w swoim stanie zdrowia lub sytuacji życiowej.
 9. Dbanie o swoją codzienną rutynę: Uczestnictwo w badaniach klinicznych może wymagać dostosowania codziennego rozkładu dnia. Ważne jest, aby pacjent upewnił się, że może spełnić wymagania badania, takie jak częste wizyty w ośrodku badawczym czy regularne przyjmowanie leków. Planowanie z wyprzedzeniem i elastyczność w dostosowywaniu się do nowych wymogów może pomóc w utrzymaniu spójności w trakcie badania klinicznego.
Posted in Blog