NASZE PLACÓWKI

Badania kliniczne są prowadzone w pełni wyposażonych Ośrodkach badawczych zlokalizowanych w Lublinie, Siedlcach i Warszawie.
 
We wszystkich trzech Ośrodkach:
 

  • zapewniamy odpowiedni zespół badawczy niezbędny do prawidłowego wykonania wszystkich procedur wymaganych w danym badaniu
  • dysponujemy odpowiednim sprzętem wymaganym do właściwego prowadzenia badań klinicznych
  • przechowujemy leki badane w specjalnie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą ( w zależności od wytycznych Sponsora)
  • katalogujemy i przechowywujemy dokumentację charakterystyczną dla danego badania kinicznego
  • zapewniamy komfortowe warunki dla pacjentów przebywających w ośrodku
  • posiadamy oddzielne pomieszczenia dla Monitorów z dostępem do wszystkich mediów
  • zapewniamy pełne wyposażenie biurowe: faks, telefon stacjonarny, kserokopiarka, komputer z szybkim dostępem do internetu

 
Badania kliniczne mogą być prowadzone w jednym Ośrodku badawczym lub we wszystkich ośrodkach jednocześnie.
We wszystkich trzech ośrodkach dbamy o naszych lekarzy i pacjentów.
 

CLINICAL BEST SOLUTIONS – Lublin
CLINICAL BEST SOLUTIONS – Siedlce
CLINICAL BEST SOLUTIONS – Warszawa
ul.Belgradzka 5
02-793 Warszawa
 
tel.: + 48 22 644 50 55
tel.: +48 601 392 426
tel.: +48 662 851 882