DLA SPONSORÓW I CRO

CLINICAL BEST SOLUTIONS zaprasza do współpracy w realizacji badań klinicznych z naszymi trzema Ośrodkami Badań Klinicznych, które prowadzą badania kliniczne zgodnie z Zasadami prawidłowego prowadzenia badań klinicznych (Good Clinical Practice).

Nasze ośrodki znajdują się w Lublinie, Siedlcach i Warszawie.

 

Badania kliniczne realizujemy zgodnie z zasadami prawidłowego prowadzenia badań klinicznych (Good Clinical Practice).

 

Nasi Badacze, Koordynatorzy badań, a także personel pielęgniarski, administracyjny i pomocniczy dysponują doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych.

Pozwala nam to utrzymywać wysoką jakość świadczonych usług i kompleksowy nadzór nad całym badaniem klinicznym.

Współpracujemy z Pracowniami Laboratoryjnymi i Diagnostycznymoi wykonującymi badania obrazowe (RTG, TK, MRI), badania diagnostyczne (USG, EKG) dla pacjentów biorących udział w naszych badaniach klinicznych.

ORGANIZACJA OŚRODKÓW BADAWCZYCH

Wszystkie Ośrodki Badań Klinicznych CLINICAL BEST SOLUTIONS – CBS są podmiotami opieki zdrowotnej wpisanymi do KRS-u rejestru Podmiotów Opieki Zdrowotnej.

 

Zobowiązuje nas to do udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez lekarzy oraz osoby wykonujące zawód medyczny z odpowiednim i potwierdzonym wykształceniem wymaganym na danym stanowisku.

 

Przed każdym badaniem klinicznym zawierana jest umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC Sponsora i Badacza, która zapewnia również ochronę dla pacjentów w razie powstania zdarzeń niepożądanych.

 

Wypełniamy zarządzenia i działamy zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID).

GWARANTUJEMY:
  • Właściwe i odpowiedzialne wykorzystanie materiałów do badań klinicznych
  • Przechowywanie leków i materiałów do badań klinicznych zarówno w temperaturze pokojowej, jak również w chłodziarkach w temperaturze kontrolowanej.
  • Gromadzenie i przechowywanie materiałów biologicznych w zamrażarkach w temperaturze poniżej -25°C.
  • Komfortowe warunki pracy dla Monitorów badań klinicznych (pełne wyposażenie biurowe: faks, telefon, kopiarka, komputer z nielimitowanym dostępem do internetu).
  • Pełną obsługę papierowych i elektronicznych CRF-ów zsynchronizowanych z Laboratorium Centralnym i systemem IVRS.
  • Szybką negocjację i szybkie podpisywanie umów współpracy w czasie 5-7 dni.