DLA PACJENTÓW

Badania kliniczne stanowią o rozwoju współczesnej medycyny.
Pozwalają na postęp w farmakoterapii, dający szanse na coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie chorób, które do niedawna były nieuleczalne lub ich leczenie nie było wystarczająco skuteczne.

Obecnie zaawansowany rozwój technologiczny oraz standaryzowane procedury badań stanowią szansę leczenia dla osób, dla których dotychczasowe, dostępne leczenie jest nieefektywne lub niewystarczające.

O BADANIACH

Badania kliniczne są prowadzone w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla pacjentów biorących w nich udział
Osiąga się to poprzez rygorystyczne przestrzeganie procedur zgodnych z ogólnie obowiązującymi wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK).*

*Dobra Praktyka Kliniczna – DPK ( ang. Good Clinical Practice – GCP) zawiera międzynarodowe standardy naukowe i etyczne w zakresie planowania, dokumentowania, prowadzenia oraz publikowania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi.

Wytyczne te zostały opracowane przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH) w celu zapewnienia jednolitych standardów prowadzenia badań klinicznych w skali międzynarodowej, gwarantujących wiarygodność i dokładność uzyskanych wyników, odpowiednią ich interpretację oraz respektowanie sposobów ich raportowania zgodnie z prawami pacjentów uczestniczących w badaniach.

Więcej informacji na temat Dobrej Praktyce Klinicznej znajdziecie państwo TUTAJ.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU KLINICZNYM?
  • Należy wypełnić Formularz dla Pacjentów i przesłać go drogą internetową do odpowiedniego Ośrodka badawczego albo zadzwonić pod właściwy numer telefonu ( dotyczy miasta )
  • Formularz zawiera wszystkie dane, które są niezbędne do oceny kwalifikacji do badania klinicznego
  • Można również zgłosić się bezpośrednio do naszych ośrodków badawczych
  • Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych pokrywa Sponsor badania klinicznego
  • Każdy kto zdecyduje się na wzięcie udziału w badaniu klinicznym ma możliwość w każdym momencie jego trwania zrezygnować z dalszego udziału. Nie ponosi za to żadnych konsekwencji finansowych.

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu klinicznym wypełnij FORMULARZ DLA PACJENTÓW, odezwiemy się do Ciebie i przeprowadzimy przez odpowiednie procedury.