Formularz dla Lekarzy


lek. med.dr n. med.doc.prof.


AlergologiiHematologiiNeurologiiChorób zakaźnychOnkologiLaryngologiiOkulistykiMedycyny rodzinnejPediatriiPsychiatriiChirurgii ogólnejChirurgii naczyniowejUrologiiGinekologiiKardiochirurgiiNeurochirurgiiChorób wewnętrznychKardiologiiDiabetologiiGastroenterologiiEndokrynologiiReumatologiiNefrologiiPulmonologiiW trakcie specjalizacji (proszę podać, który rok i jaka)Bez specjalizacji
TakNie
do roku czasu1-2 lat3-4 lat5-6 latdłużej niż 6 lat
Główny badaczWspółbadaczInne (np. koordynator)
gabinet prywatnyoddziale szpitalnymprzychodniInne
1 -34-6Powyżej 6
Chorób wewnętrznychKardiologiiDiabetologiiGastroenterologiiEndokrynologiiChirurgii ogólnejChirurgii naczyniowejUrologiiGinekologiiKardiochirurgiiNeurochirurgiiReumatologiiHepatologiiOnkologiiLaryngologiiOkulistykiPediatriiNefrologiiPulmonologiiAlergologiiHematologiiNeurologiiChorób zakaźnychPsychiatriiBadania szczepionkoweInne
doświadczenie z nowymi preparatami, technologiami, urządzeniamipodniesienie kwalifikacji zawodowychzarobki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)