OBECNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE
  • DYSLIPIDEMIE – Warszawa, Lublin,Siedlce
  • ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY – Warszawa
  • PADACZKA LEKOOPORNA – Lublin
  • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE– Warszawa
  • RAK JASNOKOMÓRKOWY NERKI- IMMUNOTERAPIA – Warszawa
  • RAK PROSTATY – IMMUNOTERAPIA – Warszawa
OBECNIE POSZUKUJEMY
Obecnie prowadzimy aktywną rekrutację w następujących badaniach:

 

  1. Atopowe zapalenie skóry – Warszawa
  2. Repatha ( ewolokumab ) u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bez zawału mięsnia sercowego lub udaru mózgu w wywiadzie – Warszawa, Lublin, Siedlce